პროექტის კოორდინატორი:

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონსორციუმი ევროპელი პარტნიორები:

 1. ამსტერდამის თავისუფალი უნივერსიტეტი
 2. ჩარლზის უნივერსიტეტი,
 3. მასარიკის უნივერსიტეტი
 4. აკადემიური კეთილსინდისიერების ევროპული ქსელი/ასოციაცია

ქართული უნივერსიტეტები:

 1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 2. კავკასიის უნივერსიტეტი
 3. დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი
 4. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 7.  იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 8. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
 9. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

არასაუნივერსიტეტო პარტნიორები:

 1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 2. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი