შეხვედრა დტსუ-ს ადმინისტრაციასთან

2023 წლის 22 მარტს პროექტის ,,კვლევის პასუხისმგებლობიანად წარმართვა – კვლევის კეთილსინდისიერება და ეთიკა ქართულ უნივერსიტეტებში (ETHICS)“

ჯგუფი, გაფართოებული შემადგენლობით შეხვდა დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის მართვისა და ადმინისტრირების პროცესში ჩართულ უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს.

შეხვედრაზე, პროექტის დაწყების ანონსირებასთან ერთად, მოხდა პროექტის მიზნებისა და ამოცანების განხილვა; პროექტისთვის ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი შინაარსობრივი და ტექნიკური სამუშოების პრეზენტაცია, პროექტის გამჭირვალობის უზრუნველყოფის დაწყებისთვის სამუშაო ამოცანების განხილვა, გვერდის, ბანერის დიზაინის წარდგენა და სხვა.

პროექტის კოორდინატორი

 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონსორციუმის ევროპელი პარტნიორები:

 • ამსტერდამის თავისუფალი უნივერსიტეტი
 •  ჩარლზის უნივერსიტეტი
 •  მასარიკის უნივერსიტეტი
 • აკადემიური კეთილსინდისიერების ევროპული ქსელი/ასოციაცია

ქართული უნივერსიტეტები:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • კავკასიის უნივერსიტეტი
 •  დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
 •  თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

არასაუნივერსიტეტო პარტნიორები:

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 •  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 •  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

კონსორციუმის ევროპელი პარტნიორები:

 • ამსტერდამის თავისუფალი უნივერსიტეტი
 •  ჩარლზის უნივერსიტეტი
 •  მასარიკის უნივერსიტეტი
 •  აკადემიური კეთილსინდისიერების ევროპული ქსელი/ასოციაცია

ქართული უნივერსიტეტები:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  კავკასიის უნივერსიტეტი
 •  დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი
 •  შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 •  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
 •  თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

არასაუნივერსიტეტო პარტნიორები:

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 •  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 •  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://ethics.iliauni.edu.ge/